Regulamin VILLA 9A

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie.
  Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w obiekcie oraz na stronie obiektu www.villa9a.pl

Doba hotelowa

 1. Obiekt wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności, przedłużenie doby wiąże się z dodatkowymi kosztami o których poinformuje gościa właściciel.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Warunki i zasady rezerwacji

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest zapoznanie się z regulaminem
 2. Gość nie może przekazywać obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu, szkody na osobie Właściciela lub innych osobach świadczących usługi związane z obsługą obiektu.
 4. Rezerwacja nosi miano potwierdzonej, jeżeli zostanie dokonany zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu, w terminie 24 h od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. Anulowanie rezerwacji: rezerwacja może zostać anulowana na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji lub nie pojawienia się zadatek nie jest zwracany. Wpłacenie zadatku jest jednocześnie traktowane jako akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Skrócenie pobytu: skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po dozwolonym terminie anulacji, a zatem wiążę się z koniecznością uregulowania rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

Cisza nocna

 1. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

Reklamacje

 1. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień jakości świadczonych usług maksymalnie do dnia wyjazdu z Obiektu.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel w formie mailowej.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Postanowienia dodatkowe

 1. W obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej oraz działalności komercyjnej bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem.
 3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie posesji Obiektu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują sąsiedztwo.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach oraz w całym obiekcie i wraz z przynależną do niego posesją, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania oraz odstawieniu na swoje pierwotne miejsce po zakończonym pobycie.
 5. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia obiektu i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie.
 6. Zakaz rozpalania ogniska na terenie posesji.